Wspólnota w Śledziejowicach

obrazek-sledziejowiceTu wszystko się zaczęło. Wspólnota w Śledziejowicach to pierwsza wspólnota L’ARCHE w Polsce, a działa nieprzerwanie już ponad 35 lat. Powstała we wrześniu 1981 roku, trzy miesiące przed ogłoszeniem stanu wojennego.
Obecnie Wspólnota prowadzi dwa domy – dom Effatha i dom Emaus. Mieszka tu na stałe 12 osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z asystentami, którzy sprawują nad nimi opiekę i towarzyszą im w codziennym życiu. To miejsca pełne rodzinnej atmosfery, ciepła i miłości.
W Śledziejowicach działają też Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy. Obecnie wspólnota zapewnia opiekę i wsparcie dla blisko 70 osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla ich rodzin.

Dom Effatha w Śledziejowicach

To pierwszy dom wspólnoty L’ARCHE w Polsce. Łącznie mieszka w nim 6 osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z asystentami, którzy sprawują nad nimi całodzienną opiekę i towarzyszą w codziennych czynnościach.

Dom Emaus w Wieliczce

Drugi dom wspólnoty mieści się przy ul. Gwarków w Wieliczce. Na stałe mieszka tu 5 osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wspólnie z towarzyszącymi im asystentami tworzą miejsce pełne zrozumienia, miłości i akceptacji drugiego człowieka takim, jaki jest.

Środowiskowy Dom Samopomocy

Działa od 2009 roku, otaczając pomocą 20 osób. Stwarza im możliwość rehabilitacji fizycznej, aktywnego spędzania czasu oraz nabywania nowych umiejętności. W tym roku dom powita 10 nowych członków.

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Wspólnota w Śledziejowicach prowadzi warsztaty dla 35 osób z niepełnosprawnością intelektualną. Działają tutaj pracownie produkcji świeczek, stolarska, malarska, gospodarstwa domowego, krawiecka, ceramiczna. W ten sposób wspólnota tworzy nie tylko warunki dobrej opieki nad osobami niesamodzielnymi, ale i wspiera rozwój ich talentów, przez co pomaga im w budowaniu samodzielności.

Znajdź L’Arche Śledziejowice na Facebooku.

Podaruj chwilę i Ty! pomagam

Facebook